Nabídka programů

Konzultace

Konzultace zdarma o tom, jak vám mohu nejlépe pomoci, dotaz na mé služby, či cokoli jiného vás o mé nabídce zajímá.

Získáte: společně se domluvíme, co je pro vás nejvhodnější

+420 777 012 648 | josef@josefsorm.com


Probuď vnitřní zář své kreativity

Tento tříměsíční program je zaměřený na odblokování a rozjezd vaší tvorby. Je určen těm, kteří jsou zaseknutí a neví proč. Možná máte už dlouho chuť tvořit, máte i nápady, ale tvorba stále nejde. Nebo si nevěříte, máte obavy, strach, nechcete kritiku.

Pokud hledáte někoho, kdo s vámi půjde po vaší cestě kreativity jako váš partner a průvodce, jste tu správně.

Jedinečnost programu spočívá v tom, že propojuje terapeutický a koučovací přístup. Nejdříve zmapujeme, kde jste zablokování a čeho chcete dosáhnout. Následně proběhne terapeutické setkání k hloubkovému očištění všech bloků. Poté budeme pokračovat se dvěma dalšími koučovacími setkáními pro realizaci vašeho kreativního projektu.

Tento program vedeme společně s terapeutkou a mojí ženou Simi.

CELKEM: 8 hodin intenzivní práce, průběžná podpora, pomocný manuál, záznamy, zápisy

3 x dvouhodinové koučovací setkání během tří měsíců

1 x jednohodinové terapeutické setkání

BONUSY: záznamy ze setkání, zápisy ze setkání, 2 x 30 minutový rychlý udržovací koučink mezi setkáními, průběžná podpora, pracovní workbook

CENA: 8 100 Kč | 345 €, možné rozdělit do 3 splátek



Koučinkové programy

• osobní koučink • spisovatelský koučink

Základ

Program je vhodný pro vyjasnění myšlenek a nastavení základních kroků v životě či nastavení kreativního procesu. Získáte jasnost a rozhodnutí pro život, konkrétní kroky ke změně.

Utřídíte si myšlenky pro svůj literární záměr, získáte jasnost a strukturu.
Mentorink na vyžádání: komunikační strategie v životě, vydání a propagace knihy.

CELKEM: 2,5 hodin intenzivní práce, záznam, zápis

1 x dvouhodinové setkání

BONUSY: záznam ze setkání, zápis ze setkání, 1 x 30 minutový koučink pro podporu ve stanovených krocích

CENA: 3 000 Kč | 125 €


Rozjezd


Program je vhodný pro nastavení změny v životě a provedení konkrétních kroků
během tří měsíců. Získáte pomoc a podporu pro učinění potřebných kroků.

Realizujete svůj kreativní záměr (ebook, novela, kurz apod.)
Mentorink na vyžádání: komunikační strategie v životě, vydání a propagace knihy

CELKEM: 7 hodin intenzivní práce, osobnostní rozbor, průběžná podpora, záznamy, zápis

3 x dvouhodinové setkání během tří měsíců (2 500 Kč | 105 € za jedno setkání)

BONUSY: záznamy ze setkání, zápisy ze setkání, 2 x 30 minutový rychlý udržovací koučink mezi setkáními, průběžná podpora, základní rozbor pro nastavení strategií

CENA: 7 500 Kč | 315 €, možné rozdělit do 3 splátek


Cesta

Program je vhodný pro dlouhodobou změnu a podporu v krocích, či vytvoření většího díla během šesti měsíců. Získáte dlouhodobou podporu, energii a sílu do změny, kterou potřebujete a chcete.

Realizujete své velké kreativní dílo.
Mentoring na vyžádání: komunikační strategie v životě, vydání a propagace knihy

CELKEM: 14,5 hodin intenzivní práce, osobnostní rozbor, ebook, průběžná podpora, záznamy, zápis, meditace

6 x dvouhodinové setkání během šesti měsíců (2 000 Kč | 90 € za jedno setkání)

BONUSY: záznamy ze setkání, zápisy ze setkání, 5 x 30 minutový rychlý udržovací koučink mezi setkáními, průběžná podpora, základní rozbor pro nastavení strategií, ebook Tři pilíře pro život v rovnováze nebo ebook Zlatá pravidla pro psaní, nebo dvě meditace pro odstranění negativních emocí vnitřního dítěte


CENA: 12 000 Kč | 540 €, možné rozdělit do 6 splátek


Samostatná setkání

Terapeutický channeling Gabriel

Setkání je vhodné v případě, že chcete vyřešit zásadní problém v životě, nebo se potřebujete rozhodnout v důležité věci a preferujete spirituální přístup a pomoc ve Vašem rozhodnutí. 

Dostanete podporu a jasnost v tom, co Vás trápí. Nastane očistný proces pomocí spirituální cesty.
Čištění probíhá následně i ze záznamu.

BONUSY: záznam ze setkání, zápis ze setkání
1 x 30 minutové setkání pro podporu po dvou týdnech

CENA: 3 500 Kč / 145 € | 1 setkání 90-120 minut


Strategie pro život

Setkání je vhodné pro rozbor Vaší osobnosti a nastavení konkrétních strategií pro život, komunikaci a kreativitu na základě vašeho jedinečného profilu.

Získáte osobní rozbor své osobnosti.
Získáte nástroje pro Váš život a tvorbu.

BONUSY: záznam ze setkání, zápis ze setkání
1 x 30 minutové setkání pro podporu po dvou týdnech

CENA: 3 000 Kč / 125 € | 1 setkání 120 minut


Má etika kouče

  • Přijímám vás v absolutním respektu, pochopení a bez hodnocení
  • Každé sezení má být pro vás užitečné, efektivní a vedoucí ke konkrétní akci.
  • Budu autentický, podporující a zároveň náročný.
  • Každý jste jedinečný a každý z vás proto potřebuje jedinečný přístup.
  • Vždy vám poskytnu bezpečný a empatický prostor.
  • Vše, co na našem setkání zazní, je důvěrné.
  • Pro každého z vás jsem partnerem na vaší cestě a budu vás podporovat ve všem, co povede k přijetí, pozitivní změně, a vaší proměně.
  • Mé nejvyšší hodnoty jsou láska, svoboda, autenticita a přijetí – z těchto hodnot budu vycházet na každém z našich setkání.